Vår premiumbehandling innefattar skydd för bilens lack, klädsel, rutor och fälgar!
Bilen är för många den allra största investeringen i livet, näst efter bostaden. Att skydda bilen är därför viktigt. En konservering gör att bilen blir lätt att tvätta och hålla ren.
– Genom att skydda utsatta delar ökar du värdet på din bil, det vet vi av egna erfarenheter. Har du en nyare bil finns all anledning att skydda din bil. Lacken utsätts dagligen för påverkan från sol, trafik, nederbörd och mekaniskt slitage som gör att ytan mattas och smutsen lättare får fäste. Detta ökar risken för rostangrepp och ger bilen ett tråkigt utseende. En behandling kan få en begagnad bil att se ut som ny.

Lackkonservering
är ett av de äldsta och ett av de mest beprövade skydd du kan få. Metoden konserverar lacken under många år, vilket innebär att bilen inte behöver poleras eller vaxas, samtidigt som den har ett bra skydd. En behandlad lack har högre motståndskraft mot yttre påverkan. Får du salt eller tjärstänk på bilen kan den avfettas utan risk att behandlingen försvinner. Ditec innehåller inga silikoner, så en eventuell omlackering kan göras utan problem.
Alla Ditecbehandlade bilar innefattas av Svenska Ditec AB:s utökade lackgaranti, vilket är ett komplement till nybilsgarantin.

Glasbehandla för bättre sikt och säkrare körning
Även glasbehandling är viktigt då det ger skydd för bilens rutor. Ditec använder sig av en unik metod som gör att rutorna blir mycket lätta att hålla rena från insekter, smuts och trafikfilm, vilket medför bättre sikt. En glasbehandling ger ökad säkerhet. Exempelvis minskar reflexerna vid mörkerkörning. Studier i USA har visat att reaktionstiden vid körning i regn minskar med 25 procent om rutan är behandlad.
Regndropparna glider också av rutan vid körning i högre hastigheter. Det gör att vindrutetorkarna inte behöver användas lika ofta. Vår glasbehandling ger mycket lång hållbarhet eftersom behandlingen förenar sig med glaset.

Fälgbehandling ger salt och smuts en tuff match
Fälgar behöver också omsorg. Aluminiumfälgar utsätts för mycket smuts från vägarna och bromsbeläggen ger sot som lätt bränner in fälgen. Först rengörs fälgarna ordentligt och torkas. Sedan appliceras fälgbehandling som skapar en hård hinna som gör att salt, bromsdamm och annan smuts inte fäster lika bra.

Bilens klädsel behöver också underhållas
Textilimpregnering av bilens säten fungerar som en osynlig överdragsklädsel. Råkar man spilla är det bara att torka upp vätskan med en trasa. Lädersäten behöver underhållas precis som alla andra läderprodukter. Klädseln tvättas med ett milt rengöringsmedel. När lädret sedan är torrt skyddas det med vår konservator. Medlet återställer lädrets naturliga egenskaper, förhindrar sprickor och impregnerar.
Alla textilier kan behandlas. Bäst är att impregnera klädseln när den är ny. Har den hunnit bli smutsig bör man göra en klädseltvätt först för att få bästa hållbarhet.