Avancerad sanering

Vi är specialister på sanering

Klädseltvätt

Rengör och desinficerar

Luktsanering

Avlägsnar dålig lukt

Sanering

 

Avancerad sanering

Allt från en utspilld läskflaska till ett totalt mögelangrepp i hela kupéutrymmet kan kräva en sanering. Det är viktigt att spåra orsaken till lukten/obehaget.

Källan till problemet måste tas bort för att resultat ska bli bra. För att sedan helt kunna bryta ner de organismer/lukter som finns i bilen måste bilen behandlas med rätt kemikalier. Vi är specialister på sanering då vår personal har genomgått saneringsutbildning. Vi har den utrustning och de kemikalier som behövs för att lösa problemen. Görs inte saneringen fullständigt finns det källan till problemet inte försvinner och att arbetet måste göras om.

Några exempel på händelser som krävt saneringsarbeten i bilar:

 • Hunden/katten har förorenat
 • Någon har rökt i bilen
 • Bilar i garage vid bränder
 • Mögel i kupéutrymmet
 • Du spiller något som är svårt att avlägsna och som luktar illa
 • Dålig lukt i allmänhet
Klädseltvätt

Klädseltvätt kan behövas när bilens säten blivit smutsiga, något har spillts ut eller om en luktkälla behöver tas bort.

Vid en klädseltvätt används hetvatten i kombination med en smutslösande kemikalie. Vi använder en speciell tvättmaskin som sprutar kemvätska samtidigt som den suger upp det smutsiga vattnet. Detta ger textilen en genomsköljning så att smutsen försvinner. Efter tvätten torkas klädseln med hjälp av en avfuktare. Processen upprepas tills resultatet är fullgott.

Är det dessutom en dålig lukt i bilen bör behandlingen kombineras med en efterföljande luktsanering.

Luktsanering

Dålig lukt i bilen kan bero på många saker. De vanligaste orsakerna är att någon har rökt i kupén, att djur har varit i bilen eller att något har spillts ut på klädsel eller golvmattor.

Luktsaneringen innebär att bilens kupé fylls med en gas som skapas genom att förånga olika kemikalier. Vilken kemikalie som ska användas bestäms av vilken källa som har orsakat den dåliga lukten. Gasen får verka under en bestämd tidsperiod varefter kupén sedan luftas. Eventuellt får behandlingen upprepas om all lukt inte har försvunnit.

Orsaken till varför det luktar dåligt – källan – måste naturligtvis hittas och sedan tas bort. Ibland kan luktsaneringen behöva kombineras med en klädseltvätt eller till och med demontering av delar av inredningen för att komma till rätta med problemet.

Välj DITEC®-Eskilstuna

Vi ombesörjer vård och underhåll av hela bilen. Med vårt breda utbud av tjänster ser vi till att din bil behåller nybilskänslan och framförallt sitt värde under en lång tid.

Våra tjänster

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Biltvätt

 • Handdtvätt
 • Motortvätt
 • Tvätt & Städning
Läs mer

Bilvård

 • Helrekond
 • Invändig rekond
 • Utvändig rekond
Läs mer

Däck & fälg

 • Däckbyte
 • Däckförvaring
 • Försäljning av däck & fälg
 • Hjulskifte
Läs mer

Rostskyddsbehandling

 • Underredesbehandling
Läs mer

Reparationer

 • Strålkastarrenovering
Läs mer

Sanering

 • Avancerad sanering
 • Klädseltvätt
 • Luktsanering
Läs mer

Solfilm & folie

 • Solfilm till bil
 • Stenskottsfolie - Clearsheild
Läs mer

Övrigt

 • Impregnering / Färgning av cabriolet
Läs mer